Klipp häcken – och rädda liv!

Vem vill inte ha en snygg häck? Nej, vi pratar inte om ”Beach 2017”, utan om säker trafikmiljö i vårt närområde och vad vi tomtägare kan göra för att förbättra den.

Visst är det en härlig tid nu på våren när det växer och frodas i våra trädgårdar, men ibland kan det bli lite för mycket av det goda. Det är många som samsas om utrymmet på våra gator och trottoarer – både med och utan motorfordon – cyklister, fotgängare, barnvagnar och äldre med rullator. Träd och buskar är vackra, men det är inte bra när det hänger ner i ansiktet. Det är kanske dags att beskära grenar som sticker ut över trottoarer och gator innan olyckan är framme. Om växtlighet som gränsar mot en trottoar eller vägkorsning blir allt för vildvuxen är risken stor att sikten skyms eller att gångtrafikanter tvingas ut i körbanan.

Vi som fastighetsägare kan hjälpas åt att öka trivseln och förebygga olyckor genom att hålla koll på växtligheten intill trottoarer och gator i vårt område. Varje år skadas människor i onödan och här följer några saker att tänka på ”längs vägen”.

Tänk på att…

  • Små barn syns inte om din häck är för hög.
  • Synskadade och rörelsehindrade är extra utsatta för grenar som hänger ut över gångbanan.
  • Grenar får inte skymma gatunamn. Räddningspersonal måste snabbt hitta rätt.

Trafikfarlig växtlighet

Träd, häckar och buskage utgör ofta allvarliga hinder för framkomligheten och trafiksäkerheten. Växtlighet får inte skjuta ut över gångbanor på lägre höjd än 2,3 meter. Över väg får växtlighet inte skjuta ut på lägre höjd än 4,5 meter.

Växtlighet vid gatuhörn

Dessutom får häckar eller annan växtlighet, murar eller plank inte vara högre än 0,8 meter vid gatuhörn där det skall finnas en fri sikttriangel.
Angående siktskymmande växtlighet på fastighet