Medlemsavgift för 2016

Glöm inte att betala in Bergåsa – Västra Marks Villaägareförenings medlemsavgift för 2016!

För att bli medlem, betala in årsavgiften på 100 kronor till Plusgiro 59 32 75-1 Bankgiro 5190-3060 och ange: Medlemsavgift 2016, Namn, Adress och Telefonnummer.

Bankgiroavi

Några saker som du som medlem bidragit till genom din medlemsavgift:

  • Information om vad som händer i vårt närområde genom informationsblad och hemsida.
  • Valborgsfirande vid Studentviken.
  • Som medlem får du tillgång till att låna verktyg gratis eller möjlighet att hyra föreningens partytält.
  • Små projekt i vårt närområde, som exempel badflotte till badplatsen vid Studentviken.

För att verksamheten skall fortgå är Villaföreningen beroende av sina medlemmar och att det finns aktiva människor i föreningen. Vi har många frågor som binder oss samman och ju fler medlemmar vi är, ju starkare förhandlingspart blir vi.