Ny infotavla

Föreningen har ikväll satt upp en ny informationstavla vid Studentvikens lilla strand. Förhoppningen är att med denna placering nå ännu fler medlemmar.

Lägg märke till vår nya, fina badflotte i bakgrunden!

Informationstavla Studentviken