Nytt fotbollsmål

Ett stort tack till Martin som byggt nytt fotbollsmål i Frejalunden, ”Lillan”.

Virke till målet har bekostats av medlemmarna i villaföreningen.

Fotbollsmål

Hoppas på många fotbollsmatcher framöver…

Är det någon medlem i föreningen som har en ledig stund över och kan tänka sig att klippa gräs och nässlor runt planen finns det gräsklippare och bensin avsedd för parkskötsel i villaföreningens ägo. Kontakta i så fall föreningens materialansvarig. Kontaktuppgifter hittar du på sidan <STYRELSE>.

/Styrelsen