Parkstädardag i Frejalunden och Idunaparken

Parkstädardag

Parkstädardag i Frejalunden och Idunaparken.

Boka redan nu in Villaföreningens gemensamma höstaktivitet som äger rum söndagen den 2 oktober, klockan 10:00 (samling vid fotbollsplanen i Lillan). Vi kommer att hjälpas åt med att dra upp föreningens badflotte för vinterförvaring denna dag. Vi har även som målsättning att röja och göra Frejalunden ”Lillan” och Idunaparken trevligare och mer inbjudande att vistas i. Se det även som ett tillfälle att träffas och lära känna varandra.

Ta med sekatör, såg och kratta samt säckar och dylikt som är lämpligt för att kunna röja och höststäda dessa två objekt. Karlskrona Kommunen har lovat att transportera bort avfallet.

Efter avslutat dagsverke bjuder föreningen på korv och dryck!

Hoppas att många ställer upp!

Styrelsen