Skrivelse till Karlskrona kommun

Villaföreningens styrelse har fått påtryckningar av flera medlemmar om att agera i uppkommen parkeringssituation på Bergåsa. Flera Bergåsabor har fått parkeringsböter och det som engagerat mest har varit regeln om 24-timmarsparkering och dess miljöpåverkan.

I villaföreningens namn har styrelsen i helgen skickat in en skrivelse till Karlskrona kommun, med ansökan om ändring till 7-dygnsparkering i bostadsområdet. Skrivelsen tar även upp andra punkter som berör trafik, säkerhet och trevnad. Vi har begärt att Karlskrona kommun återkommer med en åtgärdsplan för var och en av punkterna. Styrelsen hoppas kunna komma tillbaka med återkoppling från kommunen inom kort.