Snöskottning

SnöskyffelVem är ansvarig för snöskottningen?

En fastighetsägare har vänt sig till Villaföreningen angående att vissa villaägare på området struntar i att skotta trottoaren utanför sina fastigheter. Detta tvingar ut gående på körbanan där det är plogat.

Vem som har ansvaret att hålla trottoaren ren kan variera från kommun till kommun. I Karlskrona är det fastighetsägarens ansvar för att gångbanan utanför den egna fastigheten är snöröjd och halkbekämpad. Om något skulle hända blir man inte automatiskt skadeståndsansvarig utan man gör en bedömning av om man som fastighetsägare har agerat oaktsamt. I värsta fall kan man bli skadeståndsskyldig.

Vill man läsa mer om vad som gäller för vår kommun så är följande text hämtad från Karlskrona kommuns hemsida:

Vem skottar gångbanan?

Det är fastighetsägarens skyldighet att så fort som möjligt skotta bort snö och is på gångbanor och att sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoarerna. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ute i gatan.

Skulle det komma så mycket snö att den som sköter vägen måste använda gångbanan som uppsamlingsplats för snön så har fastighetsägaren inte längre ansvar för skottning och halkbekämpning.