Styrelsens möte med Parkavdelningen

Idag har delar av styrelsen träffat representanter för Parkavdelningen på Karlskrona kommun. Föreningen har ju en diger lista på saker som vi vill skapa dialog kring men mötet idag fokuserade på ett urplock av punkterna.

De som diskuterades var:

  • Återställande av Lillan/Frejalunden med utökning av klippområde, stenmjöl eller liknande på planen, möjlighet att få fotbollsmål på hjul, belysning vid gångstråk och nedanför backen från Studentgatan samt tillstånd för en boulebana.
  • Hämtning av rester från föreningens vår- och höstfixardagar.
  • Om vi kan få tillbaka flytbryggan, den låga, vid bryggan i lilla viken vid Studentviken.

Vi blev lovade snar återkoppling och kommer informera löpande om vad som kommer hända framöver. I övrigt fick vi information om att stränderna ”öppnar” den 15 maj och vi då får tillbaka soptunnan vid lilla stranden. Kommunen har även skapat en Standgrupp som vi gärna vill träffa framöver.

Vi var också tydliga med att vi har fler saker som vi vill ta upp och att vi önskar få till ett gott samarbete med kommunen. Känns toppen att vi är på gång.

Trevlig Valborg önskar styrelsen!