Undvik halkolyckor

Sandlåda för halkbekämpning, Bondegatan/Vasagatan.Sandlåda för halkbekämpning, Bondegatan/Vasagatan.

Att råka ut för en halkolycka vintertid kan vara både smärtsamt och ställa till oreda i vardagen. Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller trottoar utanför din fastighet.

För privatpersoner som behöver sanda i anslutning till sin fastighet finns sand (kostnadsfritt i mindre mängder) för avhämtning.

Karlskrona kommuns sandlådor finns utställda på följande platser:
Listan är uppdaterad 2023-12-06.

  • Bondegatan/Vasagatan
  • Valhallavägen/Bondegatan
  • Bergsgatan (vid gångbanan till Minervavägen)
  • Humlegatan
  • Korpralsgatan/Västra Marksgatan
  • Idrottsvägen 3 (vid Sunnavägen)
  • Skyttevägen/Idrottsvägen
  • Idrottsvägen (vid korttidshemet Ekeskär/Västraskär/Blåvingen)
  • Ringvägen (tidigare Jänkeberga Dagcenter)
  • Sunnavägen/Valhallavägen (ovanför tunnelpassagen vid järnvägen)

Vänligen hör av dig till webmaster@bergasa.se om någon sandlåda tillkommit/saknas för att hålla listan uppdaterad.

Sandlåda för halkbekämpning, Idrottsvägen 3.Sandlåda för halkbekämpning, Idrottsvägen 3.

Sandlåda för halkbekämpning, Sunnavägen/Valhallavägen.Sandlåda för halkbekämpning, Sunnavägen/Valhallavägen.