Uppmaning inför nästa valborgsmässofirande.

Stora stockar på brasan

Dagen efter…

Det traditionsenliga valborgsmässofirandet på Studentviken är sedan länge ett mycket
uppskattad evenemang som årligen besöks av många. Detta firande är dock inget som uppstår
av sig självt utan det ligger mycket arbetet bakom. Detta arbete görs på ideell basis av
villaföreningens styrelse.

Ett av de viktigaste inslagen i firandet är tändandet av den stora majbrasan. För att få till en brasa krävs något att tända på. Därför får brännbart trädgårdsavfall lämnas på bålplatsen.

Bålets placering och storlek bestäms inte av oss utan detta är noggrant villkorat i
polisens/räddningstjänstens tillstånd. I villkoren framgår bl.a. att bålet inte får innehålla material som utvecklar kraftigt rökutveckling som kan orsaka olägenhet för kringboende.

Vidare skall ansvarig utsedd person vara kvar tills elden brunnit ut eller är helt släckt och eldning får inte ske efter mörkrets inbrott. Avslutningsvis ankommer det på arrangören att städa platsen och återställa den i skick som vid tillträdet. Om eldningsförbud skulle råda skall arrangören transportera bort rishög samt städa området.

För att uppfylla dessa villkor så bra som möjligt gäller vissa enkla regler. Dessa framgår
tydligt på föreningens hemsida samt i nyhetsbrevet. Reglerna säger att det endast är brännbart trädgårdsavfall som kan lämnas på bålplatsen, att tippning endast får ske med hjälp av skottkärra samt att starten för tippning börjar lördagen den 16 april klockan 08:00.

Tyvärr följs inte dessa enkla regler. Någon har på fel plats, långt tidigare än den 16:e tippat avfall. Avfallet innehöll bl.a. en tjock trädstam som inte brann upp samt tjock, kompakt mossa som inte heller brann upp och orsakade kraftig rökutveckling. Vidare hittades även metall, trasiga takpannor, stora stenar och annat smått och gott som inte heller brann upp.

Detta har medfört mycket extraarbete genom att behöva flytta högen till rätt plats samt att släckningsarbetet blev utdraget. Det krävdes också en stor arbetsinsats dagen efter för att städa bort allt icke avbränt material.

För att inte äventyra framtida valborgsmässofirande vädjar styrelsen till sina medlemmar och övriga boende i området att respektera de regler som gäller beträffande tippning av rishög.

Respekteras inte reglerna kan även polisanmälan komma att upprättas.

/Styrelsen