Valborg 2013

Valborgsfirande

Valborgsmässoafton firas traditionsenligt i Studentviken. Försäljning av kaffe, saft, kaka och korv samt tipspromenad från klockan 19:30. Bålet tänds ca klockan 20:00. Brännbart trädgårdsavfall kan lämnas på bålplatsen med start lördagen den 20 april klockan 08:00. Bålets storlek bestäms numer inte av oss. Det är villkorat i tillståndet från polisen och räddningstjänsten. Därför stoppar vi när bålet har uppnått tillåten storlek. Tippning får endast ske med hjälp av skottkärra.