Västra Marks återvinningsstation

Västra Marks återvinningsstationVästra Marks återvinningsstation

De som bor i närheten av återvinningsstationen vid Västra Marks idrottsplats har haft återkommande problem med nedskräpning och skadedjur. Villaföreningen har sedan en tid tillbaka varit i kontakt med Affärsverken och FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) för att hitta en lösning. Föreningen har gett förslag på två alternativa platser till nuvarande placering:

  • Parkeringen intill C-planen, Tallvägen
  • Gamla skjutbanan vid Battsam, Sunnavägen

Affärsverken har hörsammat våra önskemål och sett till att containrarna töms oftare för att på så sätt minska nedskräpningen och minimera risken för skadedjur. Förslaget om ny placering har fått avslag av Affärsverken, men föreningen eftersträvar att hitta en ny plats som inte är alltför nära boenden på området, men som samtidigt måste vara lättillgängligt för alla återvinnare.

Härmed vill vi även passa på att uppmuntra er att kontakta oss om ni har ett förslag på lämplig plats.