Bergåsa Villaägareförening 110 år

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Britta föreläser om villaföreningens historia.

Vilken fantastisk dag vi hade i lördags när Villaägareföreningen firade 110 år. Sång, dans, hoppborg, popcorn, fika, boule, pilkastning, konst- och hantverksutställning, info om villaföreningen – det fanns något för alla. Tack till ALLA som hjälpte till med planering, upp- och nerriggning. Det fina samarbetet var både roligt och en förutsättning för att kunna arrangera kalaset.

För er som hade förhinder och inte kunde vara med kan ni nedan läsa en sammanfattning om villaföreningens historia här nedan.

Sammanfattning om villaföreningens 110 åriga historia

1911 byggdes de första 40 villorna på Bergåsa och redan två år efter tog varvskontoristen Axel Magnusson initiativet till att starta Bergåsa fastighetsägares egnahemsförening. Ett antal herrar var mycket drivande i föreningen när det gällde frågor som rörde villasamhället, bland annat när det gällde vem som skulle betala för gatornas iordningställande. Medlemsavgiften 1913 var med dagens mått blygsam, endast en krona. Vad det motsvarar i dagens ekonomiska värde förtäljer inte historien men även dagens årsavgift på 100 kr är överkomlig.

1919 övergick man till en fastare form av förening och tog namnet Föreningen Bergåsa Villaägare. Föreningen kunde då verka som en inköpsförening och handla upp bland annat ved, koks, gödning med mera till villaägarna. Folkskollärare Ernst Lundberg blir ordförande. Den första dokumentationen i ovan nämnda föreningar finns sparad och är handskriven med gammal skrivstil.

1962 bytte föreningen namn till Bergåsa– Västra Marks Villaägareförening, vilket är det namn vi nyttjar än idag.

Efter 104 år med manligt ordförandeskap fick föreningen sin första kvinnliga ordförande 2017 i och med att Carin Håkansson valdes till posten.

Under åren har åtskilliga frågor initierats i styrelsen, kommittéer har tillsatts och skrivelser har skickats till en mängd myndigheter. Brevväxlingen med olika myndigheter har i en del fall pågått i flera år. Några frågor som historiskt har behandlats i villaföreningen är:

  • Iordningställande av gatorna.
  • Bekämpning av vildkaniner och myggor.
  • Tätare spårvagnsturer.
  • Lägre priser på spårvagnen.
  • Fjärrtågsstopp på Bergåsa.

Parallellt med villaföreningen verkade en frysfacksförening på Bergåsa. Frysfacksföreningen Bergåsa fanns mellan 1956-1995. Det hus i Frejalunden som vi idag använder som förråd för villaföreningens redskap uppfördes ursprungligen som fryshus för frysfacksföreningen. När frysfacksföreningen lades ner 1995 fick villaföreningen ta över huset.

Villaföreningen har varit en viktig del av villasamhället Bergåsas framväxt både historiskt och är fortfarande en högst levande förening. Både medlemmar och styrelse har under åren kämpat och stridit för frågor som varit viktiga för vårt fina område. Kämpaglöden finns kvar än idag och vi kan till exempel se att villaföreningens kommunikation med Karlskrona kommun har varit betydelsefull i många ärenden de senaste åren.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Konst och hantverkstältet lockade till många besök.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Popcorn smakar alltid bra.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Full fart i ”Lillan”-loppet som lockade många barn.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023”Lillan”-loppet där alla deltagare fick pris.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Villaföreningen bjöd på fika med hembakade kakor.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Skönt att bara kunna sätta sig ner och njuta en stund.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Hoppborgen var de yngsta barnens favorit.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Britta berättar om villaföreningens betydelse för området.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Kul att prova ”Äppelkrossen”.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Musik på ”Öppen scen” med familjen Hasselgren Martin.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023”Öppen scen” där Alice och Sonja sjöng ett par låtar för oss.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023De vuxna mot barnen i Marias musik quiz.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Lokala talanger visade upp sina alster.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Det dansades ”Lindy Hop” där alla hade möjlighet att prova på.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Det bjöds på dansuppvisning i ”Lindy Hop”.

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Det bästa sparades till sist – G O D I S R E G N!

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening firar 110 år som förening 2023