Upptagning av badflotten

Badflotte 2015

Flotten har under sommaren som vanligt varit mycket populär och använts flitigt. Hjälp behövs till helgen för att torrsätta flotten så att den kan fortsätta att glädja stor som liten även nästa sommar. Föreningen behöver minst tolv frivilliga för att få upp badflotten på land. Torrsättning är planerad till söndagen den 24 september klockan 10:00.

Anmäl dig snarast till info@bergasa.se eller svara på inlägget på vår Facebooksida.