Bryggkommittén informerar

Bryggkommittén jobbar just nu med två alternativ för att få till bra båtplatser vid Studentviken.

Alternativ 1 – Karlskrona kommun står för hela kostnaden. 40 stycken båtägare a 3000 kronor per år (ungefärlig kommunal bryggplatsavgift) blir ganska lönsamt för Karlskrona kommun att satsa på.

Alternativ 2 – Andelsförfarande, vilket skulle innebära en kostnad på cirka 55000 kronor per båtplats om man bara nyttjar en sida av bryggan, cirka 35000 kronor om man kan nytta båda sidor av bryggan. Därefter 400 kronor per båt per år till Karlskrona kommun samt kanske ytterligare ett par hundra kronor som buffert till Bryggföreningen för framtida underhåll och reparationer etc.

Eftersom intresset för båtplats vid Studentviken blev större än väntat har kommittén upptäckt en nackdel med att ha bryggan så som senaste ritningen. Den kommer då att bli så lång att bryggan och båtarna kommer att utsättas för vinden som sveper in från Långös västra sida. Även om vågbrytaren tar sjöhävningen så kommer det kanske dra en del i de båtar med ruff eller motsvarande som kan fånga vind. Längre in mot Blekinge Tekniska Högskola är det lugnare, men då blir det å andra sidan mer blottat för vindar ifrån NV-NO, vilket i och för sig inte är så vanligt sommarhalvåret. Ytterligare en nackdel med att flytta in närmre högskolan är att promenaden till båten blir längre…

Dina synpunkter är viktiga! – Bryggkommittén tar tacksamt emot synpunkter och kloka förslag på lösningar.

Bryggkommitténs kontaktadress: bryggplats@bergasa.se

Information presenteras fortlöpande på sidan <BRYGGPLATS>

Bryggskiss

Bryggornas placering