Bryggplats Studentviken

Bryggplats StudentvikenBryggplats Studentviken – Vy från land NO

Villaföreningen har fått in önskemål från några av sina medlemmar angående avsaknaden av bra båtplatser vid Studentviken. En kommitté har tillsatts för att ta fram ett förslag till nya bryggplatser och en bastu vid Studentviken.

Information presenteras på sidan <BRYGGPLATS> och kommer att uppdateras fortlöpande. På sidan finns i dagsläget några skisser på hur det skulle kunna se ut enligt kommitténs förslag.