Föreningens aktiviteter

Styrelsen vill informera om ändrade datum för följande aktiviteter:

Den planerade Loppis/Växtbytardagen i Frejalunden lördagen 2021-05-22 är inställd och nytt datum för Loppis är satt till lördagen 2021-09-04.

Årsmöte äger rum lördagen 2021-09-25. Senaste datum för att skriftligt lämna in skrivelse ”Övriga ärenden” till årsmötet är framflyttad till 2021-08-25.