Information från Affärsverken

Affärsverken och Karlskrona Kommun kommer under vecka 21 att påbörja schaktarbete på Korpralsgatan. De kommer att ansluta fler villor till fjärrvärmenätet samt byta vatten/avlopp och förlägga ny dagvattenledning.

Arbetet är omfattande och framkomligheten på Korpralsgatan kommer att vara begränsad. Affärsverken ber om överseende och hoppas att de inte stör er vardag alltför mycket under den tid arbetet pågår.

Schaktarbetet delas upp i etapper och kommer att börja längst söderut på Korpralsgatan. Affärsverken och Karlskrona Kommun gräver under juni månad samt någon vecka in i juli, därefter återupptas arbetet i augusti.

Fjärrvärme- och VA-arbeten på Korpralsgatan, Bergåsa.

Vid frågor går det att kontakta Affärsverken på telefonnummer 0455-783 00 eller Karlskrona Kommun på 0455-30 32 00.