Grannsamverkansnytt Juli

Grannsamverkansnytt

Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Här finns även information från räddningstjänsten.