Studentvikens badvatten – utmärkt kvalitet

Från och med maj 2015 har webbtjänsten Badplatsen flyttat till Havs- och vattenmyndigheten https://www.havochvatten.se/badvatten från Folkhälsomyndigheten.

Studentviken räknas som ett EU-bad och de senaste åren har badplatsen haft utmärkt vattenkvalitet.

Provresultat juni 2015

Provresultaten från mätningar gjorda vid Studentvikens badplats i juni 2015.