Grannsamverkansnytt Juni 2019

Informationsblad Grannsamverkan Juni 2019

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (juni 2019) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Informationsbladet Grannsamverkan Juni 2019 innehåller denna gång information från både polisen, räddningstjänsten och Länsförsäkringar.