Loppis och Växtbytardagen 2019-05-25

Villaföreningen arrangerar gärna aktiviteter som innebär att vi boende i området lär känna varandra mer. Lördagens loppis och växtbytardag var ett sådant arrangemang.

Loppis och växtbytardag i Lillan 2019-05-25

Under två timmar på förmiddagen kunde det fyndas kläder, skor, växter, husgeråd, film, böcker och leksaker. Det var en jämn ström av besökare som handlade och passade på att byta några ord med varandra.

Den ekonomiska förtjänsten kanske inte blev så stor för någon men desto större blev det sociala värdet då det var många som lärde känna varandra bättre. Detta skapar en fin gemenskap och trygghet i vårt område.

Många visade uppskattning för denna aktivitet och föreningen hoppas därför kunna bjuda in till loppis igen under hösten.

Tack till alla besökare och medverkande!

Loppis och växtbytardag i Lillan 2019-05-25

Loppis och växtbytardag i Lillan 2019-05-25

Loppis och växtbytardag i Lillan 2019-05-25