Grannsamverkansnytt nummer 3

Tredje brevet av Grannsamverkansnytt i Karlskrona är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.
Här finns även information från räddningstjänsten.