Påminnelse!

Glöm inte att betala in Bergåsa – Västra Marks Villaägareförenings medlemsavgift för 2013!

För att bli medlem, betala in årsavgiften på 70 kr till Plusgiro 59 32 75-1 Bankgiro 5190-3060 och ange: Medlemsavgift 2013, Namn, Adress, Postnummer och Ort, Telefonnummer, och eventuell E-postadress.

Bankgiroavi