Upphittad Nyckel

Nyckel hittades på strandvägen mellan Studentviken och BTH den 18 maj.

Upphittad nyckel
Nyckeln är inlämnad till Polisen i Karlskrona.