Medlemsantal 2021-03-31

Bergåsa- Västra Marks Villaägareförening har i skrivande stund 187 medlemmar vilket vi är mycket glada över. Föreningen arbetar aktivt och ställer krav på kommunen, anordnar Valborg och andra aktiviteter under året, har ett välfyllt förråd med verktyg, trädgårdsredskap, tält för utlåning och ser till att vår lilla strand har sand och en badflotte. Just nu arbetar styrelsen bland annat med att få tillstånd att anlägga en boulebana och skaffa fram nya fotbollsmål till Lillan.

Dessvärre har vi en nedåtpekande kurva över antalet medlemmar i föreningen och vi hoppas nu på att fler grannar ansluter sig och att målet på minst 210 anslutna hushåll som föreningen hade 2020 kan uppnås. Ju fler medlemmar, ju större genomslagskraft – Tillsammans är vi starka!

Om du inte redan är medlem, anslut dig och bidra till att föreningen kan fortsätta jobba för att vi ska ha en levande boendemiljö som vi kan påverka till det bättre för våra medlemmar.

Antal medlemmar i föreningenNu är vi 187 medlemmar

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2021. Info om hur du gör finns här: https://bergasa.se/foreningen/medlem/

Medlemsfrågor skickas till föreningens kassör, kassor@bergasa.se.