Vårens aktiviteter

Valborg 2020

Styrelsen har haft möte angående vårens kommande årsmöte och aktiviteter. Villaföreningen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär förändringar i programmet.

Planerat Valborgsfirande på Studentviken är inställt. Tippning av trädgårdsavfall på parkeringen vid Studentviken är därför inte tillåtet. Överträdelser betraktas som nedskräpning och kommer att anmälas.

Villaföreningens Årsmöte, som var planerat till lördagen den 1/5, kommer att flyttas till augusti, datum meddelas senare.

Vårträffen lördagen den 1/5 kommer att ersättas av annan aktivitet under maj, mer information kommer inom kort.

Kalender 2021

2021-04-01 Torsdag Övriga ärenden till årsmötet, ska skriftligt vara styrelsen tillhanda.
2021-04-10 Lördag 08:00 Tillåtet att lämna brännbart trädgårdsavfall på bålplatsen.
2021-04-30 Fredag 19:00 Valborgsfirande vid Studentviken.
2021-05-01 Lördag Vårträff.
2021-05-01 Lördag 12:00 Årsmöte vid Studentviken (lilla stranden).