Nu startar ombyggnaden av plankorsningen.

Karlskrona kommun tillsammans med Trafikverket satsar på bättre tillgänglighet och utveckling av området på Bergåsa. Syftet är att få bättre lösningar för kollektivtrafiken, att öka säkerheten för gående och cyklister samt att få trafiken att flyta bättre.

Under byggtiden

Det kommer att vara möjligt att resa till och från Bergåsa med buss och tåg under den största delen av byggtiden. Buss- och biltrafiken kommer att ledas om och gående och cyklister kommer att hänvisas till provisoriska övergångar.

Postgiroavi

Du kan också läsa mer om arbetet på Bergåsa på:
https://www.trafikverket.se/bergasa
https://www.karlskrona.se/bergasa