Trädgårdsavfall till valborgsbål

Bidrag till valborgseld i form av brännbart trädgårdsavfall kan lämnas på bålplatsen (parkering vid Studentviken) med start lördagen den 19 april klockan 08:00.

Bålets storlek bestäms inte av villaföreningen utan är villkorat i polisens och räddningstjänstens tillstånd. Därför stoppar vi när bålet uppnått tillåten storlek.

Tippning får endast ske med hjälp av skottkärra!