Skräpigt vid återvinningsstationen

Skräpigt vid återvinningsstationenVästra Marks återvinningsstation – tyvärr en återkommande syn varje söndag

Flera medlemmar har uppmärksammat att kärlen på vår återvinningsstation vid Västra Marks idrottsplats ofta är överfyllda och området ser allmänt skräpigt ut.

Villaföreningen har idag varit i kontakt med Affärsverken som lovat att införa extra tömningar av plast (fredagar) och papper (söndagar). Vi har även öppnat upp en diskussion gällande möjlighet att skärma av området eller alternativt få till en bättre placering av återvinningsstationen.

Vi måste alla hjälpas åt och se till att sortera rätt och bara lämna det som är tillåtet att lämna och inte slänga allt möjligt skräp på området. Att ställa bilbatterier, kassar och annat osorterat avfall utanför kärlen är inte tillåtet utan betraktas som nedskräpning enligt Miljöbalken. Utan några större uppoffringar kan vi tillsammans hålla området rent och snyggt, vi kan inte räkna med att Affärsverken ska städa upp efter oss!

Är du osäker på hur något avfall ska sorteras finns mer information här: Affärsverkens Sorteringsguide. Det som får slängas är på Västra Marks återvinningsstation är:

  • Tidningar
  • Förpackningar av plast
  • Förpackningar av papper
  • Förpackningar av färgat glas
  • Förpackningar av ofärgat glas
  • Förpackningar av metall

Övrigt avfall lämnas kostnadsfritt på Karlskrona kommuns återvinningscentral Mältan.

Mer info om vår återvinningsstation

På Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida kan du se nästkommande tömningsdatum, ange ÅVS-id: 8422.

Om återvinningsstationen vid Västra Mark, P-plats Idrottsplatsen, Löparevägen, behöver städas eller tömmas anmäler du det till Förpacknings- och tidningscentralen, Förpacknings- och tidningsinsamlings webbsida. Det går även att göra en felanmälan genom att ringa 020-088 03 11.