Stig Larson – Del 2:3

Vi har nu kommit till del två i Stig Larssons berättelse om Bergåsa/Västra Mark och dess historia. Inom kort kommer den avslutande och tredje delen att publiceras.

1930-talet fortsatte utbyggnaden av Kronobergsgatan, Västra Marksgatan och fortsättning av Erik Dahlbergsgatan samt delar av Balders- och Idrottsvägen. Även Studentgatan fick sin fortsättning under denna tid. Valkyriavägen tillkom och likaså bebyggdes Sunnavägen på bägge sidor om stadsfarmen Rostad. På 1940-talet tillkom Kronobergsgatans sista del mot norr, resterande delar av Baldersvägen och Idrottsvägen. Vidare tillkom Sagavägen, Gefionvägen och Idunavägen, Ymervägen och Heimdalsvägen (ca 1948-1951) och i och med sistnämnda epok gjorde de monteringsfärdiga villorna på allvar sitt intåg i området. (Exempelvis är byggnaden som jag själv bor i, Idunavägen 26, ett WST-hus från Forserum, byggnadsår 1949). 1948 tillkom dessutom det dåvarande spädbarnshemmet i slutet av Kronobergsgatan mot norr samt Västerbo barnhem på Idrottsvägen. Bägge byggnaderna används idag av landstinget för andra ändamål.

ICA-butiken på Bergsgatan 3A. Foto Hans SödergrenICA-butiken på Bergsgatan 3A. Foto Hans Södergren

1950-talet byggdes det ganska sparsamt i området, det rörde sig mest om ”kompletteringsbebyggelse” som t.ex. ICA-butiken på Bergsgatan 3 A, byggnaderna på Frejavägen samt Baldersvägen 5 och 9. Ca 1956 tillkom dessutom den mycket intressanta arkitektritade villan med adress Ymervägen 2. Den lär ha ritats av en dansk arkitekt vars namn torde kunna återfinnas i stadsbyggnadskontorets arkiv.

Ymervägen 2, ritad av en dansk arkitekt. Foto Hans SödergrenYmervägen 2, ritad av en dansk arkitekt. Foto Hans Södergren

I slutet av 1950-talet, ca 58-59 påbörjades Tallvägens bebyggelse, som stod inflyttningsklar 1960. Tallvägen utgörs av första delen av den körbara väg som leder till Karlskrona Motorbåtssällskaps klubbstuga. I samband med Tallvägens tillkomst byggdes även Idrottsvägen nr 4, 6, 8 och 10.

Vid Kronobergsgatans slut, i anslutning till det dåvarande spädbarnshemmet, påbörjades 1960 arbetena på det som idag är Ringvägen eller ”Jänkeberget”. Det dåvarande spädbarnshemmet kallas idag ”Jänkeberga”, vilket är en sentida benämning som kan härledas från ”Jänkeberget”, som i sin tur kan härledas utifrån ”Jänkeviken”, dvs. den vik som är belägen strax nedanför ”Jänkeberget”. Denna vik har nämligen fått sitt namn efter den på sin tid välkände Karlskronaprofilen ”Jänke”, som hade sin eka förtöjd i viken. (För ytterligare upplysningar om Jänke kan Du kontakta Erik Langemark som brukade språka med honom ibland).

Jänkeviken, utsikt mot Andöarna. Foto Hans Södergren

Jänkeviken, utsikt mot Andöarna. Foto Hans Södergren

Första etappen av Ringvägen (mot sjösidan och med ojämna gatunummer) är välförsedd med arkitektritade byggnader medan den senare och inre delen är av mera blandad karaktär med bl.a. Karlskronavarvets fyra stycken typhus. Denna senare del färdigställdes ca 1965-66.

När vi nu uppehåller oss vid 1960-talet kan nämnas att Vasagatan 12 och 14 uppfördes och det kan vara på sin plats att nämna att Vasagatan 12 avsåg inrymma någon slags butik, vilket aldrig blev fallet. De ursprungligen tänkta affärslokalerna framgår fortfarande av byggnadens exteriör.

Textförfattare: Stig Larson
Källa: Blekinge Läns Museum