Grannsamverkansnytt Karlskrona 3 2015

Grannsamverkansnytt

Grannsamverkan i Lokalpolisområde Karlskrona (nummer 3 2015) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Grannsamverkansnytt innehåller information från både polisen och räddningstjänsten.