Grannsamverkansnytt Mars 2019

Informationsblad Grannsamverkan Mars 2019

Grannsamverkan i lokalpolisområde Karlskrona (Mars 2019) är nu publicerat på Villaföreningens sida <GRANNSAMVERKAN>.

Informationsbladet Grannsamverkan Mars 2019 innehåller denna gång information från både polisen, räddningstjänsten och Länsförsäkringar.