Hämta sand för halkbekämpning

Sandlåda på Bondegatan/VasagatanSandlåda på Bondegatan/Vasagatan

Att råka ut för en halkolycka vintertid kan vara både smärtsamt och ställa till oreda i vardagen. Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller trottoar utanför din fastighet.

För privatpersoner som behöver sanda i anslutning till sin fastighet finns sand (gratis i mindre mängder) för avhämtning. Karlskrona kommuns sandlådor finns utställda på följande platser:

Bondegatan/Vasagatan
Valhallavägen/Bondegatan
Kronobergsgatan/Vasagatan
Bergsgatan (vid gångbanan till Minervavägen)
Humlegatan
Korpralsgatan/Västra Marksgatan
Skyttevägen/Idrottsvägen
Idrottsvägen (vid korttidshemet Ekeskär/Västraskär/Blåvingen)
Ringvägen (tidigare Jänkeberga Dagcenter)