Villaföreningen Informerar…

Bergåsa

  • Har du någon gång besökt Valborgsfirandet på Studentviken?
  • Har du eller dina barn njutit av den fina sanden på lilla stranden och kanske simmat ut till flotten på Studentvikens lilla strand?
  • Har du eller dina barn åkt pulka i Idunaparken eller Frejalunden?
  • Har du fått information om närområdet via hemsida/Facebook eller anslagstavlor?
  • Har du använt de utplacerade bänkbord som finns i Frejalunden och på Studentviken?
  • Har du lånat verktyg/hyrt tält av föreningen?
  • Har du besökt föreningens Glöggmingel i Frejalunden?

Alla ovan punkter är möjliga genom insatser från villaföreningen. Du som är medlem bidrar med din medlemsavgift bland annat till ovan saker. Under de senaste åren har villaföreningen tappat medlemmar vilket innebär att vi har mindre resurser för att anordna aktiviteter, köpa verktyg och utföra förbättringar i vårt område.

Styrelsen arbetar ideellt för dig som medlem. Som förening har vi större slagkraft än vad en privatperson har, och de senaste åren har vi fått igenom ett antal medborgarförslag. Tillsammans är vi starka!

Vi vill tacka dig som redan är medlem och därmed bidragit till att villaföreningen kan jobba för förbättringar i vårt område.

Du som ännu inte är medlem och vill att villaföreningen även i fortsättningen ska finnas kvar och jobba för att utveckla vårt närområde, bli medlem redan idag!

Kostnaden är bara 100 kronor för medlemskap 2019. Info om hur du gör finns här: https://bergasa.se/foreningen/medlem/

Vill du vara mer delaktig i det som villaföreningen gör så kan du ta plats i vår styrelse och få möjlighet att påverka ännu mer!

Är du osäker på om du är medlem, intresserad av att gå med i styrelsen eller har andra frågor kan du komma i kontakt med oss på info@bergasa.se